ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ

ΤΙΜΗ

ΣΧΕΔΙΟ

  Πασσάλοι  περιφράξεως γαλβανισμένοι από Β’ υλικό
3000mmx60mmx40mmx15mm
  3mm
  8€
Picture
Πασσάλοι  περιφράξεως γαλβανισμένοι από Β’ υλικό
2000mmx40mmx40mm
3mm
2,5
Picture
Πασσάλοι  περιφράξεως γαλβανισμένοι από A’ υλικό
2000mmx40mmx40mm
3mm
3
Picture
Πασσάλοι  περιφράξεως γαλβανισμένοι από B’ υλικό
2000mmx35mmx35mm
3mm
2
Picture
Picture
Picture