ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ

ΤΙΜΗ

EIKONA

  Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
500mmx6000mm
  3mm
  0,45
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
500mmx6000mm
4mm
0.45
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
1000mm coil
4mm
0.55
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
500mmx6000mm
5mm
0.45
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
1000mmx6000mm
5mm
0.48
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
1000mmx6000mm
6mm
0.55
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
1250mmx6000mm
6mm
0.55
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
1900mmx5000mm
7.5mm
0.48
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης-ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
1900mmx5000mm
10mm
0.48
Picture
Λαμαρίνες θερμής έλασης
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
2000mmx12000mm
12mm
0.50
Picture
Φλάντζες
Κατά παραγγελεία
3,4,5,6,7.5mm
0.57
Picture
HEB 160
ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ
14m
__
0,50
Picture
Γωνιές χυτές
60mmx60mmx12000mm
4,5,6mm
0,55
Picture
Γωνιές στρατζαρισμένες
Κατά παραγγελεία
3-7,10,12mm
0,55
Picture
Χάλυβας οπλισμού
Φ22,25x12000mm
22,25mm
0,45
Picture
Χάλυβας οπλισμού
Φ28x12000mm
28mm
0,45
Picture